štvrtok 28. mája 2009

Prvý počítačový bug bola moľa

Vedeli ste, že prvý počítačový bug bola vlastne moľa? Už to, že slovo bug ktoré je hojne používané medzi programátormi na celom svete, pričom nezáleží na krajine, je pravdepodobne naozaj odvodené od reálneho chrobáka je zaujímavé. A to so zaujímavosťami nekončíme. Prvý bug sa objavil 9 septembra 1945 na prístroji s menom Mark II Computer na Harvardskej Univerzite a je z neho dokonca fotografia Tento bug bola vlastne moľa čo sa dostala do relé a počítač nefungoval správne :) Čo bolo aj riadne zdokumentované. A zaujímavé je aj to, že to bola žena čo "bug" použila - námorná dôstojníčka Grace Murray Hopper. Teda nehovorím to kôli tomu, že by utrpelo moje mužské ego ale terajší pomer programátorov a programátoriek je značný v neprospech žien. Ja osobne by som bral viac žien v našom obore :) Inak 9 september má pre mňa aj osobný význam - teraz nehovorím o roku 1945 ale o roku 2000. Je to dátum mojej svadby :) ale to už bug nebol :)

1 komentár: